ਕੈਨੇਡਾ


ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ,ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ


ਟੋਰਾਂਟੋ, — ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ...
ਸੈਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਡਗ ਫੋਰਡ


ਟੋਰਾਂਟੋ— ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ...